Boyun Sırt Bel Ağrısı Ve Fıtıkları Rehabi̇li̇tasyonu

Ücretsiz Değerlendirme seansı İletişim

Boyun Sırt Bel Ağrısı Ve Fıtıkları Rehabi̇li̇tasyonu

Yaşam boyu her insanın boyun, sırt, bel ağrısı şikayetleri yaşama oranı çok yüksektir. Kimi zaman bu ağrılar yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu ağrılar sonucunda ihmal edilip tedavi edilmemesi sonucu daha büyük rahatsızlıklar gelişmesi ve erken tanı ile çok kolay tedavi edilebilecek bir rahatsızlık daha kompleks sorunlara yol açmaktadır.

Bel ağrısı Uluslar arası kabul görmüş basit ve pratik sınıflamayla 3 gruba ayrılmıştır. Bel ağrısı sebeplerini sıralayacak olursak ;

Nonspesifik bel ağrısı

Sinir kök ağrısı/radiküler ağrı

Spesifik spinal patoloji

İnfeksiyon

Tümör

Osteoporoz / fraktür

Yapısal deformiteler

İnflamatuar hastalıklar (ANKİLOZAN SPONDİLİT)

En sık görülen bel ağrısı ve fıtıklarında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmeyen ihmal edilen bel ağrıları sonucunda hastalık kronikleşme yoluna gitmektedir. Akut ağrının hızla tedavisi önemlidir. Bazen akut bel ağrısına sebep olan hastalıklarda doku iyileşmesi için beklenen süre geçmesine rağmen hastanın şikayet ve bulguları devam eder. Birbiriyle içiçe geçmiş bir dizi problem kronik ağrıya neden olur.

Kronikleşme için risk faktörleri ;

Hastalığın sebebini açıklamak için yapılan araştırmalar ve tekrarlayan başarısız tedaviler.

Uzun süreli sakatlık ve işten uzak kalma.

Giderek artan fiziksel inaktivite.

Hastalıktan sekonder kazançlar.

İlaç kötü kullanımının gelişmesi.

Hastanın şikayetleri ve hipokondriasis’ini arttıran, cerrahi veya ilaçların negatif yan etkileri.

Bel ağrısında tedavi yöntemleri;

Fiziksel tedavi

Terapötik Egzersizler

Manuel terapi

Bel okulu ve kısa eğitimsel uygulamalar/tavsiyeler

Kognitif ve davranışsal tedavi

Multidisipliner uygulamalar

Farmakolojik tedavi

İnvaziv uygulamalar olarak sıralanabilir. Bel ağrısı tedavisi olan ve erken tanının tedavi sürecinde birincil etkiye sahip olunan bir hastalıktır.