Skolyoz Rehabi̇li̇tasyonu

Skolyoz omurga kemiklerinin ve omurga yapılarının normal anatomik duruşa göre sağa sola eğrilmesi olarak tanımlanabilir. Skolyozda üç önemli bileşen vardır.

Bunlar; sağa sola kayma, omurganın rotasyonu (dönme) ve kısalıktır.

Skolyoz kişinin omurgasının deformitesi sonucu ağrılı ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıcı bir rahatsızlıktır.

Genel olarak skolyozun sınıflandırması;
Servikal skolyoz
Serviko-torasik skolyoz
Torasik skolyoz
Torakolumbar skolyoz
Lumbar skolyoz
Lumbosakral skolyoz
C ve S skolyoz olarak görülür.


Skolyoz tanısı konulurken kullandığımız değerlendirme yöntemleri olarak ;

Okul taramaları (10-14 yaş, öne eğilme testi), Anamnez (kronolojik yaş,genetik veriler, ırk, soy geçmişi…), Fizik muayene scapular asimetri,bel çizgisi asimetrisi, omuz hizası asimetrisi, öne eğilme testi, çekül testi, radyolojik muayene yöntemleri kullanılır.
Skolyoz tedavisinde fizik tedavi önemli bir role sahiptir. Tedavi programı kişinin değerlendirilmesi sonrası kişiye özgü planlanır.

Skolyoz tedavisinde  kullanılan yöntemler;

EGZERSİZLER

Genel kuvvetlendirme egzersizleri
• – Germe egzersizleri
• – Solunum egzersizleri
• – Postür egzersizleri
Bennet Protokolü
3 Boyutlu Skolyoz egzersizleri
Ortezleme
CTLSO-Milwaukee ortezi
TLSO-Boston, Hacettepe, NewYork ortezi
Charleston Bending Brace ortezi
Traksiyon
Halotraksiyon
Distraksiyon korsesi
Elektrik stimülasyonu
Biofeedback
Alçı korreksiyon
Lokalizer alçı
Hinging alçı olarak tedavi yöntemleri mevcuttur.