Multipl Sklerozis (MS) Rehabilitasyonu

Ücretsiz Değerlendirme seansı İletişim

Multipl Sklerozis (MS) Rehabilitasyonu

Multiple skleroz merkez sinir sisteminin başlıca genç erişkinleri etkileyen kronik bir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Multiple skleroz hastalığında viral ve otoimmün altyapılar sorumlu tutulmaktadır.

Genetik ve çevresel faktörlerin etkisinin olduğu bilinmektedir fakat spesifik bir neden belirtilmemiştir. Hastalık akut veya subakut nörolojik bozukluklarla başlamaktadır.


Nörolojik fonksiyon kaybı kısmen veya tam atak veya durma semptom ortaya çıkmaması dönemleri izlemektedir. Bu semptomlar(relaps-eksaserbasyon) saatler veya günlerce sürebilmektedir.Hastalığın alt tiplerine göre semptomlar azalarak sürebilir veya kaybolabilmektedir.

Multiple skleroz hastalığında başlangıç semptomları olarak ;
Çift görme, bulanık görme
Hissizlik, zaaf
Yürümede dengesizlik
Tremor
Mesane kontrolünde bozukluk
Sıcağa toleranssızlık sıralanabilir.


Dünyada multiple skleroz hastalığı tanısı konmuş yaklaşık 1.1 milyon kişi bulunmaktadır ve özürlülük nedenleri arasında da 3. Sırada yer almaktadır. Multiple skleroz hastalığında semptomların görülme yaşı 20-30 lu yaşlar olarak belirtilmekle birlikte hastaların %70 inde semptomlar 21-40 yaş aralığında çok belirgin gözlenmektedir. Kadınlar erkeklere oranla multiple skleroz hastalığından daha fazla etkilenmektedir.


Tedavi alanları

Genel ilkeler
Egzersiz
Fizik tedavi
Beslenme
Hamilelik ve annelik dönemi
İnfeksiyonlar ve yüksek ısı
Standart tedavi
Relapsların tedavisi
Kronik progresyon tedavisi


Semptomatik tedavi semptomların giderilmesine yönelik;

• Seksuel problemler
• Tremor ve inkoordinasyon
• Ağrı
• Kognitif problemler
• Psikolojik Problemler
• Üriner disfonksiyon
• Seksuel problemler
• Tremor ve inkoordinasyon
• Ağrı
• Kognitif problemler
• Psikolojik Problemler
• Üriner disfonksiyon