İNME SEREBROVASKÜLER ATAK VEYA STROKE NEDİR?

İnme, serebral damarların oklüzyonu (kapanma daralma) veya rüptüründen (yırtılma) kaynaklanan motor kontrol kaybı, his bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma ve kognitif fonksiyon kayıplarından, komaya kadar gidebilen klinik tablolarla karakterize bir hastalıktır.

Kalp hastalıkları ve kanserden sonra en sık görülen 3. Ölüm nedenlerindendir ve bu sebeple tedavisi gecikmeden ve aksatılmadan yapılmalıdır.

RİSK FAKTÖRLERİ

55 yaş üzeri kişilerin, gençlere kıyasla inme olasılığı daha yüksektir. Erkeklerde inme riski de kadınlara oranla daha yüksek seyretmesine rağmen kadınlarda inmeden dolayı ölüm oranları erkeklerden fazladır.

Östrojen içeren doğum kontrol haplarının veya hormon tedavilerinin kullanılması felç riskini artırır.

Yaşam tarzı risk faktörleri

 • Fazla kilolu ya da obez olmak
 • Fiziksel hareketsizlik
 • Uyuşturucu kullanımı

Tıbbi Risk Faktörleri

 • Yüksek tansiyon
 • Sigara içimi ya da pasif içicilik
 • Yüksek kolestrol
 • Diyabet
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kusurları
 • Kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık
 • Kişisel veya ailevi inme
 • Kalp krizi veya geçici iskemik atak öyküsü
 • Kovid-19 enfeksiyonu