Spinal Kord Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Ücretsiz Değerlendirme seansı İletişim

Spi̇nal Kord Yaralanmalari Rehabi̇li̇tasyonu

Spinal kordun travmatik bir hasar sonucu normal motor, duysal ve otonomik fonksiyonlarında sorunlar meydana gelmesi sonucu görülen hastalıktır. Hastalık en basit şekliyle
-%53 quadripleji (4 ekstremitede etkilenim olması bacaklar ve kolların etkilenmesi)
-%47 parapleji (her iki bacakta etkilenim) olarak görülmektedir.

Spinal kord yaralanmaları sebeplerini oransal olarak ele alacak olursak
%47.7 trafik kazası
%20.8 yüksekten düşme
%14.6 şiddet yaralanması
%14.2 spor yaralanması
%2.7 diğer sıralayabiliriz.
Travmatik nedenler olarak; yüksekten düşme, trafik kazası kurşunlanma, asansör kazaları, denize atlama, ağır bir cisim altında kalma gösterilebilir.

Non-travmatik nedenler; vasküler, enfeksiyonlar(guillian barre,osteomyelit) , dejeneratif (SMA,MS,ALS) , tümör, mekanik, radyasyon myelopatisi, elektrik kazaları olarak sıralanabilir.
SKY (SPİNAL KORD YARALANMALARI) sonrası medikal komplikasyonlar;
• Otonomik disrefleksi
• Pulmoner komplikasyonlar
• Spastisite
• Venöz tromboembolizm
• Heterotopik ossifikasyon
• Posttravmatik siringomyeli
• Disestezik ağrı sendromu
• Hipertermi
• Hipotermi
• Ağrı
• Kontraktür
• Ca (-) dengesi
• Üriner enfeksiyon
• Dekübit ülseri
SKY (SPİNAL KORD YARALANMALARI) sonrası tedavi programında tıbbi bakım, duyu ve motor kaybın fonksiyonel seviyesi değerlendirmesi sonucunda fizik tedavi ve rehabilitasyon planlanır.

FİZYOTERAPİ PROGRAMI