Yutma (Disfaji) Rehabi̇li̇tasyonu

Bir dizi bağımsız koordine kas kontraksiyonu(kas aktivitesi) sonucunda gıda kitlelerinin bölünmesi parçalanması ve oral yoldan mideye taşınması sürecini içerir.

Normal yutma için oral hazırlık, oral evre, faringeal evre, özefageal evreler devreye girmektedir. Yutma bozuklukları sonucu kişinin yaşam kalitesi azalmakta ve birçok istenmeyen semptomlar ve rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Yutma terapisi yutmanın evrelerini inceleyerek bir fizik tedavi programı içerir.

Yutma buzukluğu görülebilen hastalıklar;
Stroke(inme)
Travmatik beyin yaralanması
Multipl sklerozis
Beyin tümörleri
Ekstrapiramidal hastalıklar
Motor nöron hastalığı
Post-polio sendromu
Nöromuskuler bileşke hastalığı
Kas hastalıkları


Yutma bozukluklarının değerlendirilmesi
Hikaye
Fizik muayene
VFSS (Videofluorographic swallowing study)
FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)
Pulmoner fonksiyon testleri
Manometry
Ultrasonografi
Sintigrafi
EMG
Servikal oskültasyon gibi yöntemlerden faydalanılır.


Yutma bozukluklarının tedavisi
Direkt terapi
İndirekt terapi
Medikal yaklaşımlar
Cerrahi yaklaşımlar
Nonoral beslenme
Yeterli besin alımının sağlanması , hava yolu korunmasının maksimalizasyonu, aspirasyon riskini en aza indirgeyen katı ve sıvı gıdalar ile hastanın oral beslenmesi ile tedaviye başlanır.