Donuk Omuz (Frozen Shoulder) Nedir? Tedavi Aşamaları Nelerdir?

donukomuzkocaeliuzmanfiziktedavi

Omuzun bütün hareketlerinin kısıtlandığı eklemde sertlik ve ağrı ile karakterize , yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyen bir hastalıktır. Adeziv kapsülit yada yapışkan kapsülit diye de adlandırılan bu hastalık şidetli ağrı ile birlikte ağrı semptomlarıyla da sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Hastalığın erken evrelerinde sinovyal enflamasyon ve ciddi ağrı ile görülür. Hastalığın ilerleyen evrelerinde enflamasyonun yerini kapsüler bozukluklar ve ciddi hareket kısıtlılıkları alır. Hastalığın sebepleri arasında idiopatik sebepler ve sekonder sebepler olarak da -Rotator manşet tendiniti -Biceps tenosinoviti -Omuz travmaları -Refleks sempatik distrrofin -Subakromiyal bursit -Ağrılı boyun hastalıkları -Omuz infeksiyonları -Omuz tümörleri -Parkinson olarak sıralanabilir.

DONUK OMUZ TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR.

Donuk omuzda klinik bulgular

 • Ağrı omuz harekete zorlandığında artar.
 • Başlangıç evresinde her yönde ağrı vardır.
 • Ağrı geceleri artar ve uykudan uyandırır.
 • Ağrıdan korunmak için hasta kolunu içe döndürür ve gövdesine yapışık tutar bu sebeple bazı kaslarda sspazm oluşur.
 • Genelde dominant olmayan kolda görülür 1/5 oranında diğer kolda da görülür.
 • Yavaş yavaş artan hareket kısıtlılığı görülür.
 • Klinik olarak 3 evre tarif edilmiştir.
 • Evre 1 Ağrı evresi (2-3 hafta ………..32 hafta)
 • Evre 2 Donma evresi (4-12 hafta)
 • Evre 3 Çözülme evresi (2 – 24 hhaafta)
I feel tremendous pain in that area of my arm. Physiotherapist working with patient.

Donuk omuz tedavisinde

 • Konservatif tedavi
 • Fizik tedavi uygulamaları
 • Kortizon enjeksiyonu
 • Kapsüler distansiyon
 • Genel anestezi altında maniplasyon
 • Cerrahi yöntemler
 • Artroskopik kapsüler gevşetme
 • Açık kapsüler gevşetme
 • Evre 1 tedavi:
 • Ödem inflamasyon ve ağrıyı kontrol altına almak
 • Nsai ilaç kullanımı, ağrı kesici kas gevşetici ilaçlar
 • Tens cihazı ve elektroterapi uygulamaları
 • Buz uygulamaları
 • Sinovyal enjeksiyon
 • Kas gücü ve eklem hareket açıklığını mümkün olan en iyi seviyede korumak
 • Evre 2 tedavi;
 • Normal eklem hareket açıklığını sağlamak
 • Ağrı sınırları içinde germe
 • Mobilizasyon egzersizleri
 • Skapulotorasik hareketi azaltmak ve kas gücünü artırmak
 • Egzersiz sonrası buz ve Tens uygulamaları
 • Evre 3 tedavi;
 • Tam eklem hareket açıklığını kazanmak
 • Fonksiyonelliği artırıcı egzersizler
 • Germe egzersizleri
 • Mobilizasyon egzersizleri
 • Propriosepsiyon egzersizleri
 • Buz uygulamaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir